Bất động sản mới nhất

Bán đất mặt bằng 2125 - Khu đô thị nam TP. Thanh Hóa.

Bán đất mặt bằng 2125 - Khu đô thị nam TP. Thanh Hóa.

Bán đất mặt bằng 2125 - Khu đô thị nam TP. Thanh Hóa.

Thỏa thuận
90 m²
Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
02/07/2020

Cần bán khu đất bên cạnh Sân golf Yên Dũng, Bắc Giang.

Cần bán khu đất bên cạnh Sân golf Yên Dũng, Bắc Giang.

Cần bán khu đất bên cạnh Sân golf Yên Dũng, Bắc Giang.

Thỏa thuận
1000 m²
Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
02/07/2020

Chuẩn bị mở bán Giai đoạn 2 MBQH 1643 P. Đông Hải

Chuẩn bị mở bán Giai đoạn 2 MBQH 1643 P. Đông Hải

Chuẩn bị mở bán Giai đoạn 2 MBQH 1643 P. Đông Hải

Thỏa thuận
90 m²
Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
02/07/2020

Bán 2 lô đất nền dự án MB 1784 P. Đông Hải.

Bán 2 lô đất nền dự án MB 1784 P. Đông Hải.

Bán 2 lô đất nền dự án MB 1784 P. Đông Hải.

Thỏa thuận
100 m²
Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
02/07/2020

Cần bán căn nhà 4 tầng khu An Phú Hưng - P. Đông Hương.

Cần bán căn nhà 4 tầng khu An Phú Hưng - P. Đông Hương.

Cần bán căn nhà 4 tầng khu An Phú Hưng - P. Đông Hương.

Thỏa thuận
85 m²
Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
02/07/2020

Cần bán lô đất mb 790 mặt đường đôi 39m - P. Đông Vệ

Cần bán lô đất mb 790 mặt đường đôi 39m - P. Đông Vệ

Cần bán lô đất mb 790 mặt đường đôi 39m - P. Đông Vệ

Thỏa thuận
100 m²
Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
02/07/2020

Bán lô đất nằm trên trục đường SCEPD 39m.

Bán lô đất nằm trên trục đường SCEPD 39m.

Bán lô đất nằm trên trục đường SCEPD 39m.

Thỏa thuận
100 m²
Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
02/07/2020

Bán đất biệt thự MB 1171 - Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Bán đất biệt thự MB 1171 - Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Bán đất biệt thự MB 1171 - Đông Hải - Thành phố Thanh Hóa

Thỏa thuận
294 m²
Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
02/07/2020

Cần bán nhanh lô hướng Tây bắc Mặt bằng 2125 P. Đông Vệ

Cần bán nhanh lô hướng Tây bắc Mặt bằng 2125 P. Đông Vệ

Cần bán nhanh lô hướng Tây bắc Mặt bằng 2125 P. Đông Vệ

Thỏa thuận
90 m²
Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
02/07/2020

Bất động sản nổi bật

Cần bán khu đất bên cạnh Sân golf Yên Dũng, Bắc Giang.

Cần bán khu đất bên cạnh Sân golf Yên Dũng, Bắc Giang.

Cần bán khu đất bên cạnh Sân golf Yên Dũng, Bắc Giang.

Thỏa thuận
1000 m²
Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
02/07/2020

Bán Đất thuộc MB 2349/UBND-QLDT thuộc xã Quảng Hưng-TPTH

Bán Đất thuộc MB 2349/UBND-QLDT thuộc xã Quảng Hưng-TPTH

Bán Đất thuộc MB 2349/UBND-QLDT thuộc xã Quảng Hưng-TPTH

Thỏa thuận
90 m²
Thành Phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
27/05/2020

Cần bán khu đất bên cạnh Sân golf Yên Dũng, Bắc Giang

Cần bán khu đất bên cạnh Sân golf Yên Dũng, Bắc Giang

Cần bán khu đất bên cạnh Sân golf Yên Dũng, Bắc Giang

Thỏa thuận
10000 m²
Huyện Yên Dũng, Bắc Giang
03/02/2020