Thị Trường chứng khoán

Cấm công ty chứng khoán tham gia vào lĩnh vực tiền ảo

05/02/2018 ,15:57

Cơ quan đứng đầu về thị trường chứng khoán lần đầu tiên ra khuyến cáo đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh tiền ảo tại Việt nam.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ra thông báo đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech). Trong đó bao gồm tiền kỹ thuật số, huy động vốn thông qua phát hành tiền kỹ thuật số (ICO) và các sản phẩm khác liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện nay một số công ty trên thị trường đã có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, tuy nhiên theo đánh giá của Ủy ban chứng khoán, "đây là sản phẩm mới chưa được pháp luật điều chỉnh nên tiềm ẩn nhiều rủi ro".

Về vấn đề này, Ủy ban khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới trên để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra.

Đối với các công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính, Ủy ban yêu cầu các công ty phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về phát hành, huy động vốn, công bố thông tin… đối với các sản phẩm mới trên.

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền ban hành khuôn khổ pháp lý cho các sản phẩm mới này, cơ quan này cũng yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số cũng như các sản phẩm công nghệ tài chính khác và tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.